הרצאה Who You Are Is When You Eat


מחיר כרטיס למנויים- 60 ש"ח | מחיר כרטיס לאורחים- 80 ש"ח | ההרשמה בקבלה בבלבד


  • תאריך: 29/10/2018 20:10
  • מקום: קאנטרי בית יצחק (מפה)